by

Podujatia na november 2023

10.11. Čítanie z knihy Depešáci, Festival Počúvadlo, Petržálka

18.11. 10:30 Divadlo Morgonrock: Tri kocky droždia, Knižnica Piešťany

19.11. 11:00 Divadlo Morgonrock: Kazizúbkovia, Nová Cvernovka, Bratislava

25.11. 19:00 Diskusia ku knihám Deň radosti a Radostná správa, Festival Ypsalon, Trnava

26.11. 15:00 Uvedenie knihy Čakanie na sneh + divadlo a worshop, Prugerka, Bratislava

27.11. 16:00 Divadlo Morgonrock: O čertovi Kolofónovi, Swazar, Piešťany